Horizon 2020 (podpora výzkumu a inovací)

Horizon 2020

Unijní program Horizon 2020 představuje, spolu s Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), další příležitost pro financování výzkumu a inovací. Pro období 2014-2020 je v něm připraveno 77 mld. €. Žádosti mohou podávat výzkumné instituce, podniky i jednotlivci. Program je zaměřen na tři priority (Vynikající věda, Vedoucí postavení evropského průmyslu, Společenské výzvy), ale v jeho rámci jsou vypisovány i výzvy přidružených programů.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena