Kreativní Evropa (podpora umění a kultury)

Kreativní Evropa

Evropské fondy podporují řadu projektů – vedle národních operačních programů, mohou žadatelé získat podporu přímo z Evropské komise. Jeden takový dotační program je zaměřen i na podporu kultury a kreativních odvětví. V Kreativní Evropě je pro období 2014–2020 připraveno 1,46 mld. €.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena