Evropa pro občany (podpora aktivního občanství)

Evropa pro občany: unijní program na podporu aktivního občanství

Unijní program Evropa pro občany si klade za cíl rozvoj evropské demokratické společnosti a občanství a zvyšování povědomí o EU. Vedle operačních programů je to další možnost, jak získat finanční podporu z rozpočtu EU, a to buď na projekty, nebo na provoz organizací. Pro období 2014-2020 je v programu připraveno 185,5 mil. €. Žádosti mohou podávat orgány veřejné správy, neziskové organizace a další subjekty.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena