LIFE (podpora životního prostředí a klimatu)

LIFE: unijní program na podporu klimatu a životního prostředí

Vedle Operačního programu Životní prostředí je možné žádat na podporu environmentálních projektů také v unijním programu LIFE. Pro období 2014-2020 je v něm připraveno 3,46 mld. €, o které mohou žádat jak soukromé společnosti, tak neziskové organizace a orgány veřejné správy registrované v členských státech EU a přidružených zemí.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena