Program pro zaměstnanost a sociální inovace - EaSI

Program pro zaměstnanost a sociální inovace - EaSI

Díky unijnímu programu pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) jsou financovány služby na podporu zaměstnanosti napříč EU, garantovány půjčky začínajícím podnikům, podporována příprava sociální a prozaměstnanecké politiky a další oblasti. Pro období 2014-2020 je v něm připraveno 919,5 mil. €. Žádosti mohou podávat veřejné instituce, nevládní organizace a další společnosti.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena