Spravedlnost (podpora justice)

Spravedlnost

Unijní program Spravedlnost představuje příležitost pro financování projektů s evropským přesahem v oblasti soudnictví. Pro období 2014-2020 je v něm připraveno 377,6 mil. €. Program je zaměřen hlavně na evropskou spolupráci v občanské a trestní oblasti, na vzdělávání pracovníků v oblasti justice, rovný přístup ke spravedlnosti a iniciativy v boji proti drogám.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena