Programové období 2007-2013 > Operační programy > 22 OP Česká republika - Polsko

Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007–2013

Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 (OP ČR - Polsko) se zaměřuje na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu hospodářské spolupráce, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu vzdělávání, kulturních a společenských aktivit, spolupráci územních samospráv a dalších subjektů na obou stranách hranice.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena