Vývoj čtvercového kaskádového anténního pole pro RFID systémy

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: BARCO, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012777
Zahájení projektu: 5. 10. 2018
Ukončení projektu: 17. 12. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předložený projekt je zaměřen na vývoj čtvercového anténního pole sestávajícího ze 2x2 elementuů pro RFID UHF systémy v pásmech dle EU (ETSI) a US (FCC) normy. Antény bude možno řadit kaskádově za sebe, přičemž anténní pole bude doplněno elektronickým subsystémem, zajišťujícím komunikaci připojené RFID čtečky s jednou vybranou anténou.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 299 998,50 Kč
Národní soukromá částka: 99 999,50 Kč
 
Celková částka: 399 998,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena