Centrum výzkumu mikrobiální biomasy

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: EPS biotechnology, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012349
Zahájení projektu: 12. 7. 2018
Ukončení projektu: 21. 6. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Vybudování pracoviště pro výzkum, vývoj a inovace v oblasti výroby biomasy, jejíž spalování je šetrné k životnímu prostředí.
Nově vznikly výzkumně inovační kapacity, jež umožní výzkum, vývoj a inovace v oblasti produkce mikrobiální biomasy pro účely spojené primárně s ochranou a zlepšováním životního prostředí a sekundárně s dalšími průmyslovými odvětvími. Centrum výzkumu mikrobiální biomasy vytvořilo prostředí unikátní experimentální a inovační infrastruktury, které dosud v ČR chybělo.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 23 932 836,50 Kč
Národní soukromá částka: 23 932 836,50 Kč
 
Celková částka: 47 865 673,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena