Železniční rázový test flexitanků společnosti Bornit s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: BORNIT s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0011427
Zahájení projektu: 17. 10. 2018
Ukončení projektu: 21. 12. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu je absolvování železničního rázového testu, jehož prostřednictvím bude na základě aktuálních mezinárodně platných a uznávaných norem prokázána kvalita flexitanků vyráběných společností Bornit s.r.o. Tento test bude proveden v akreditoované zkušební laboratoři ve městě Gorlitz v SRN. Díky absolvování tohoto testu dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti a důvěryhodnosti hlavního výrobního sortimentu společnosti na mezinárodních trzích a tím i ke zvýšení odbytu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 174 150,75 Kč
Národní soukromá částka: 58 050,25 Kč
 
Celková částka: 232 201,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena