Evropské fondy v ČR > Programové období 2014-2020 > Metodické dokumenty > Metodika řízení programů > Př. 10 - Metodické doporučení pro projekty vytvářející příjmy

Př. 10 - Metodické doporučení pro projekty vytvářející příjmy

Cílem metodického doporučení je shrnutí základních pravidel, výkladu terminologie a popisu možností výpočtu podpory pro projekty, které vytvářejí příjem. Zabývá se zejména projekty spadající pod čl. 61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 (obecné nařízení) a postupem pro zohlednění příjmů definovaných v čl. 65 obecného nařízení. Postupy jednotlivých výpočtů v metodickém doporučení zanesené jsou nastaveny jako neměnné algoritmy v MS2014+. Součástí metodického doporučení jsou i příklady z předchozího programového období 2007-2013 jako tzv. best practise. Metodické doporučení je určeno zejména pro řídicí orgány a zprostředkující subjekty programů spolufinancovaných z evropských strukturálních a investičních fondů, které budou realizovány v programovém období 2014 – 2020, jako podklad pro administraci projektů s příjmy a vytvoření vlastních metodických pokynů. Metodické doporučení bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ke dni 22. 10. 2014, kdy bylo pro informaci předloženo vládě, s účinností ode dne vydání.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena