Evropské fondy v ČR > Programové období 2014-2020 > Metodické dokumenty > Metodika řízení programů > Př. 11 - Metodické doporučení pro oblast veřejné podpory

Př. 11 - Metodické doporučení pro oblast veřejné podpory

Metodické doporučení pro oblast veřejné podpory poskytuje přehled a výklad nejdůležitějších pravidel veřejné podpory, včetně schvalovacích procedur, a jejich praktického dopadu na výdaje z veřejných zdrojů. Metodické doporučení je zaměřeno na aplikaci pravidel veřejné podpory na poskytování podpory z ESI fondů v programovém období 2014-2020, nicméně zde vysvětlený koncept, pravidla a mechanismy jsou obecně platné a jejich aplikace je až na výjimky jednotná bez ohledu na zdroj poskytované podpory.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena