Př. 22 - Metodický pokyn pro auditní činnosti

Metodický pokyn pro auditní činnosti Auditního orgánu pro programové období 2014-2020 vytváří základní rámec přístupu k auditní činnosti Auditního orgánu v rámci programového období 2014-2020 pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti a Evropský námořní a rybářský fond. Pokyn byl vypracován v souladu s právními předpisy Evropské unie a právními předpisy ČR. Pokyn je vypracován na základě zkušeností Auditního orgánu s činností prováděnou v programovém období 2007-2013. Obsah dokumentu pak bude v odůvodněných případech aktualizován.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena