Evropské fondy v ČR > Programové období 2014-2020 > Metodické dokumenty > Metodika řízení programů > Př. 18 - Metodický pokyn monitorování implementace ESI fondů

Př. 18 - Metodický pokyn monitorování implementace ESI fondů

Cílem metodického pokynu je nastavit jednotné zásady a postupy monitorování a podávání zpráv a informací o stavu a pokroku implementace Evropských strukturálních a investičních fondů (dále ESI fondů) v České republice v programovém období 2014–2020. Stanovení pravidel monitorování a podávání zpráv a informací reaguje na požadavky Evropské komise (dále EK) a je doplněno o pokyny Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Národního orgánu pro koordinaci. Metodický pokyn je vytvořen za účelem harmonizace postupů v oblasti monitorování a podávání zpráv a informací ze strany centrálního koordinátora, řídicích orgánů a dalších subjektů implementační struktury pro potřeby efektivního řízení a koordinace implementace ESI fondů v ČR a shodné vykazování čerpání ESI fondů vůči EK, českým institucím a široké veřejnosti.

Dokumenty

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena