Evropské fondy v ČR > Programové období 2014-2020 > Metodické dokumenty > Metodika řízení programů > Př. 19 - Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů

Př. 19 - Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů

Cílem metodického pokynu (dále MP MS2014+) je poskytnout řídicím orgánům a dalším subjektům implementační struktury přehledné a závazné postupy pro správu, monitorování, řízení, hodnocení a reportování všech úrovní implementace Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice v programovém období 2014–2020.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena