Př. 01 - Metodické pokyny pro PRV

Výčet metodických pokynů či jejich částí závazných pro Program rozvoje venkova byl vydán jako součást Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020 dne 26. 3. 2015 s účinností od okamžiku svého vydání.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena