Evropské fondy v ČR > Programové období 2014-2020 > Metodické dokumenty > Metodika řízení programů > Př. 27 - Metodický pokyn upravující hlášení nesrovnalostí

Př. 27 - Metodický pokyn upravující hlášení nesrovnalostí

Metodický pokyn upravující hlášení nesrovnalostí Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) se věnuje problematice hlášení nesrovnalostí (resp. opodstatněných podezření na nesrovnalost) na vnější úrovni. Jedná se o podezření/nesrovnalosti identifikované v rámci implementace ESI fondů a společné zemědělské politiky v programovém období 2014 - 2020.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena