Evropské fondy v ČR > Programové období 2014-2020 > Metodické dokumenty > Metodika řízení programů > Př. 04 - Přehled zákonů, vyhlášek a usnesení vlády ČR

Př. 04 - Přehled zákonů, vyhlášek a usnesení vlády ČR

Přehled zákonů, vyhlášek a usnesení vlády ČR byl vydán jako součást Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020 dne 26. 3. 2015 s účinností od okamžiku svého vydání.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena