Evropské fondy v ČR > Programové období 2014-2020 > Prováděcí legislativa 2014-2020 > Vysvětlující dokumenty/fiche Evropské komise

Vysvětlující dokumenty/fiche Evropské komise

Návrhy dokumentů/fiší Evropské komise týkající se prováděcí legislativy pro kohezní politiku 2014-2020 diskutované v rámci Ad hoc expertní skupiny pro přípravu prováděcích a delegovaných aktů.

Dokumenty

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena