IFN (Inovativní finanční nástroje) SC 3.5

IFN SC 3.5 poskytuje podporu formou půjčky z ESIF zdrojů, která může být zkombinována s dotací z prostředků SFŽP. Podpora je zaměřena na snižování environmentálních rizik včetně snižování průmyslového znečištění. Je určena zejména podnikům, obcím a městům, příspěvkovým organizacím případně dalším subjektům uvedeným ve výzvě. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy. Půjčka je poskytována z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky.
 

Tento způsob financování využijí zejména žadatelé s nedostatkem vlastních investic na projekty, jež jsou obtížně financovatelné tradičními bankovními produkty a na něž nejsou a ani nebudou k dispozici přímé dotace z EU. IFN půjčka pomůže příjemcům bez vlastních zdrojů okamžitě uhradit investiční náklady a k tomu část z nich pokrýt doplňkovou dotací.

Výše půjčky: maximální výše podpory může činit až 100 % celkových způsobilých výdajů projektu, z toho dotace může představovat maximálně 25 % způsobilých výdajů, půjčka musí představovat minimálně 35 % způsobilých výdajů. Podpora nesmí překročit limit pro veřejnou podporu (dotace + hrubý grantový ekvivalent půjčky).

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena