Program INFIN - úvěry

Program INFIN nabízí malým a středním podnikatelům zvýhodněné úvěry na financování inovativních podnikatelských projektů na území hlavního města Prahy. Projekty musí být spolufinancovány komerčním úvěrem některého ze smluvních partnerů Národní rozvojové banky (NRB). Program je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Praha – pól růstu (OP PPR) hlavního města Prahy.
 

Příjem nových žádostí byl k 18. 5. 2021 zastaven.

Drobní, malý a střední podnikatelé mohou financovat např.:

  • pořízení nových strojů a zařízení
  • výstavbu a technické zhodnocení staveb
  • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
Výše úvěru:
Úvěr pro podniky s krátkou historií až 90 % způsobilých výdajů projektu (bez DPH)
 Úvěr pro podniky s historií až 50 % způsobilých výdajů projektu vč. DPH

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena