Evropské fondy v ČR > Programové období 2021-2027 > Dohoda o partnerství > Kulaté stoly > 1. Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti

1. Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020

1. Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 byl pořádán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 18. července 2017 v souvislosti s přípravou budoucího programového období po roce 2020.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena