Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Konference/ kulaté stoly NOK

Konference/ kulaté stoly NOK

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádalo v souvislosti s přípravou programového období po roce 2020 sérii tzv. kulatých stolů a několik konferencí, v rámci kterých probíhala debata s partnery a experty z různých pracovních skupin a institucí.

Nyní se kulaté stoly a tematické konference věnují budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2027.

Podrobné informace včetně prezentací a videozáznamů jsou k dispozici na jednotlivých stránkách níže.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena