Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Konference/ kulaté stoly NOK > 7. Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti

Téma: Dohoda o partnerství a operační programy

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena