Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Konference/ kulaté stoly NOK > Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2027

Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2027

11. 12. 2023
Evropské fondy stojí na rozcestí. V České republice jsme se naučili „čerpat“ prostředky politiky soudržnosti, k dispozici máme historicky největší objem podpory z rozpočtu EU a realizujeme desítky tisíc projektů. Cílem kulatého stolu Národního orgánu pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj bylo společně s partnery zahájit otevřenou debatu o nutné proměně způsobu využívání evropských fondů. Informací a zkušeností máme mnoho – jak s nimi chceme a budeme pracovat?  Zástupci ministerstva pro místní rozvoj a odborníci z vybraných institucí diskutovali o tom, jak co nejlépe využít prostředky z evropských fondů v novém programovém období po roce 2027.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena