Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Konference/ kulaté stoly NOK > 1. Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti

1. Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020

1. Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 byl pořádán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 18. července 2017 v souvislosti s přípravou budoucího programového období po roce 2020.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena