Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Konference/ kulaté stoly NOK > 2. Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti

2. Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020

2. Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 se koná dne 26. března 2018 v Praze v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí – vchod z Pařížské ulice č. p. 4 (Akademie veřejného investování).

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena