Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Konference/ kulaté stoly NOK > Konference Politika soudržnosti v kontextu českého předsednictví a příležitosti v evropských fondech

Konference Politika soudržnosti v kontextu českého předsednictví a příležitosti v evropských fondech

24. 5. 2022
Konference „Politika soudržnosti v kontextu českého předsednictví a příležitosti v evropských fondech“ představující směr jedné z nejsilnějších politik EU, cíle České republiky a jaké konkrétní příležitosti pro zájemce o podporu projektů z fondů EU přináší nové programové období.
 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena