Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Konference/ kulaté stoly NOK > Zahájení dialogu mezi Českou republikou a Evropskou komisí k politice soudržnosti po roce 2020

Zahájení dialogu mezi Českou republikou a Evropskou komisí k politice soudržnosti po roce 2020

Dne 1. března 2019 se uskutečnilo setkání s názvem „Zahájení dialogu mezi Českou republikou a Evropskou komisí k politice soudržnosti po roce 2020“. Setkání pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Evropskou komisí v rámci aktivit souvisejících s přípravou programového období po roce 2020.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena