Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Konference/ kulaté stoly NOK > 6. Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti

6. Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti

Téma: Priority a architektura programů

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena