Evropské fondy v ČR > Programové období 2021-2027 > Dohoda o partnerství > Kulaté stoly > 3. Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti

3. Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti

Třetí Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti s podtitulem Quo Vadis „Cohesion Policy“? se uskutečnil v pátek 15. června v prostorách Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj. Na jednání se setkali přední představitelé Evropské komise a zástupci českých institucí s představiteli odborné veřejnosti.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena