Programové období 2021-2027 > Programy > Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027

Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027

Operační program Spravedlivá transformace bude v období 2021–2027 zcela novým programem zaměřeným na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji (tzv. uhelné regiony). Cílem podpory je zejména zajistit dostatek pracovních míst pro pracovníky, kteří odcházejí z uhelného průmyslu i zlepšení životního prostředí.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena