Programové období 2021-2027 > Programy > OP Spravedlivá transformace

OP Spravedlivá transformace

Operační program Spravedlivá transformace bude v období 2021–2027 zcela novým programem zaměřeným na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji (tzv. uhelné regiony). Cílem podpory je zejména zajistit dostatek pracovních míst pro pracovníky, kteří odcházejí z uhelného průmyslu i zlepšení životního prostředí.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena