Programové období 2021-2027 > Programy > Operační program Rybářství 2021–2027

Operační program Rybářství 2021–2027

Operační program Rybářství je nástrojem čerpání prostředků z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF) v programovém období 2021 – 2027 a přispívá především k plnění cílů Společné rybářské politiky, Zelené dohody pro Evropu a Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu.

V České republice je OP Rybářství zaměřen na odvětví sladkovodní akvakultury a jeho hlavním cílem je konkurenceschopná, odolná a udržitelně se rozvíjející akvakultura, což je zároveň hlavní cíl pro oblast akvakultury definovaný v Zelené dohodě a v navazující strategii Evropské komise „Od zemědělce ke spotřebiteli“.

Poslechněte si, jak v příštích letech podpořit i váš projekt z OP R.

  Inspirujte se úspěšnými projekty:

     

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena