Blokové výjimky

Blokové výjimky je označení pro systém tvořený několika nařízeními vydanými Komisí a Radou. Podpory, které naplní ustanovení některé z blokových výjimek, jsou automaticky vyjmuty ze zákazu veřejné podpory. K uplatnění výjimky není potřeba žádného předchozího rozhodnutí.
Níže naleznete základní legislativu k blokovým výjimkám.
 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena