Evropské fondy v ČR > Programové období 2021-2027 > Veřejná podpora > Podpora malého rozsahu (de minimis)

Podpora malého rozsahu (de minimis)

Podpora malého rozsahu (de minimis) nepodléhá oznamovací povinnosti vůči Evropské komisi. Podpora de minimis je podpora nesplňující všechny 4 definiční znaky veřejné podpory: je sice poskytovaná ze státních prostředků a zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby, ale vzhledem k její relativně nízké hodnotě stanovené Komisí nehrozí narušením hospodářské soutěže, a tak neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU a nepodléhá oznamovací povinnosti vůči Evropské komisi. Její poskytování upravují Nařízení Komise (EU) pro jednotlivá odvětví, do kterých je podpora směřována, a s různou limitní částkou (stropem), kterou může v rozhodném období obdržet jeden podnik působící v daném odvětví. Pro evidenci údajů o podporách de minimis a jejich příjemcích byl 1. ledna 2010 v České republice spuštěn Centrální registr podpor malého rozsahu (registr de minimis).
Níže naleznete základní legislativu a další užitečné dokumenty k problematice podpory malého rozsahu (de minimis).
 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena