Evropské fondy v ČR > Programové období 2021-2027 > Veřejná podpora > Služby obecného hospodářského zájmu

Služby obecného hospodářského zájmu

Službami obecného hospodářského zájmu se rozumí mimotržní poskytování veřejných statků z veřejných rozpočtů v důsledku tržního selhání, pokud tyto služby mají ekonomickou povahu. Poskytují-li se služby neekonomické povahy, nejedná se o služby obecného hospodářského zájmu.
Níže naleznete základní legislativu a další užitečné dokumenty k problematice služeb obecného hospodářského zájmu.
 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena