Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Evaluační jednotky a evaluační plány

Evaluační jednotky a evaluační plány

V oblasti evropských fondů zajišťují evaluační činnost evaluační jednotky (Evaluační jednotka NOK a evaluační jednotky řídicích orgánů), které provádí interní evaluace nebo prostřednictvím výběrových řízení realizují evaluace externí. K přípravě své činnosti využívají evaluační plány. Ty zároveň slouží jako nástroj pro informování partnerů o připravovaných, realizovaných i ukončených evaluačních aktivitách. Ke komunikaci s partnery využívají evaluační jednotky své pracovní skupiny, ale účastní se i jiných platforem. Evaluační jednotka by měla plnit roli tzv. knowledge-brokera, tedy tlumočníka mezi analytickým světem evaluátorů a pragmatickým světem klientů evaluací, a to v každé fázi realizace evaluace.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena