Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Evaluační jednotka NOK a Evaluační plán DoP

Evaluační jednotka NOK a Evaluační plán DoP

Evaluační jednotka Národního orgánu pro koordinaci (EJ NOK) plní roli národního koordinátora evaluací a zajišťuje komunikaci s evaluačními pracovišti na úrovni EK a programů. Svou činnost plánuje a realizuje prostřednictvím Evaluačního plánu dohody o partnerství (EP DoP).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena