Makroekonomická a sektorová analýza ČR

Podklad pro ověření rozvojových potřeb Dohody o partnerství.

Operační program Národní orgán pro koordinaci
Druh evaluace ad-hoc; mid-term
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2017
Programové období 2014–2020
Ověření relevance rozvojových potřeb bude provedeno na několika úrovních. První část tohoto dokumentu popisuje makroekonomický vývoj ČR  se speciálním zaměřením na konvergenci ČR k starším členským státům EU, a to zejména na důvody, proč v posledních letech ke konvergenci nedocházelo tak, jak se očekávalo. Při čtení textu je nutné pamatovat, že se nejedná o celistvou analýzu makroekonomické situace ČR, ale o snahu definovat problémové oblasti, které nejvíce brzdí rychlejší konvergenci. Proto text příliš nevěnuje pozornost oblastem, kde česká ekonomika vykazuje dobrou výkonost.

Tento úvodní text poskytne nutný zastřešující kontext, na který naváže druhá část dokumentu jednotlivě rozebírající východiska jedenácti oblastí rozvojových potřeb definovaných v DoP.

Dohromady oba texty slouží mj. jako vstupní materiál pro řídicí orgány, které se na jejich základě zaměří na ověření relevance teorií změny specifických cílů jednotlivých operačních programů. Na závěr bude provedena syntéza vypracovaných materiálů, která umožní komplexně zhodnotit relevanci rozvojových potřeb DoP.
 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena