Podkladová studie pro přípravu systému implementace období 2021+ (Architektura 2021+)

Tato studie se zaměřuje na hlavní aktéry ESIF ve všech členských státech a přehled základních charakteristik jako výše alokace, právní zakotvení apod. U vybraných států byly dále realizované případové studie týkající se těchto témat: implementační struktura (DE, HU, SI, EE, PT), finanční nástroje (SI, LT), integrované nástroje (SE, PT, DE, PL), legislativa (PL, DE, LV). Závěrem studie je návrh vhodných modelů implementační architektury pro ČR pro období 2021+.

 

Background study for the Preparation of the Implementation Structure for the 2021+ Period


The aim of this Report was to gain experience of and knowledge on the different types of implementation structures and approaches to the implementation of European Structural and Investment Funds (ESIF) from abroad, in particular from the EU-28. In selected countries, the case studies were realized in order to gain deeper understanding. The case studies covered a total of nine EU Member States across four topics: ESIF Architecture (Germany, Estonia, Hungary, Portugal, Slovenia); Financial Instruments (Slovenia, Lithuania); Territorial dimensions and use of integrated instruments (Germany, Poland, Portugal, Sweden);  Legislative ESIF (Germany, Latvia, Poland). The study concludes with possible approaches to setting up the implementation structure in the Czech Republic in the programming period of 2021-2027.

Operační program Národní orgán pro koordinaci
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace administrativní kapacita; monitorovací systém; finanční nástroje; koordinace mezi fondy a dalšími nástroji; nesrovnalosti; řízení a implementace; synergie a komplementarity; územní dimenze a integrované nástroje
Rok ukončení 2019
Programové období 2014–2020; 2021–2027

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena