Veřejné výdaje a fondy EU 2007–2015

Cílem analýzy bylo identifikovat oblasti výdajů, které jsou silně závislé na prostředcích z fondů EU, a u kterých tím pádem hrozí nedostatek financování v případě potenciálního výpadku peněz z EU fondů po roce 2020.

Operační program Národní orgán pro koordinaci
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace jiné
Rok ukončení 2017
Programové období 2014–2020; 2007–2013

Cílem této analýzy je zmapovat, jak v České republice vstupují finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu EU do veřejných výdajů, a tedy oblasti veřejných politik. Otázkou je, zda prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (fondy EU) v České republice v období 2007–2013 vhodně doplňovaly výdaje z národních rozpočtů, nebo naopak, zda docházelo k nahrazování národních prostředků. Výsledky analýzy tak poukazují na oblasti, v kterých jsou fondy EU důležité, v kterých může docházet k vytěsňování vlastních prostředků fondy EU a v kterých může hrozit riziko nedostatku prostředků v případě snížení objemu fondů EU.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena