Shrnutí evaluací

Snahou Evaluační jednotky NOK je mj. přehlednou formou předávat uživatelům evaluačních výstupů, odborné veřejnosti i dalším čtenářům informace o hlavních zjištěních a případně i doporučeních z evaluačních zpráv. Proto od roku 2019 vytváří Evaluační jednotka NOK publikace, které shrnují výstupy vybraných evaluačních aktivit v oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice. 

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena