Shrnutí evaluací

Evaluační jednotka NOK vydává od roku 2019 publikace, které shrnují výstupy vybraných evaluačních aktivit v oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice. 

Publikace předává přehlednou formou uživatelům evaluačních výstupů, odborné veřejnosti i dalším čtenářům informace o hlavních zjištěních a doporučeních z evaluačních zpráv.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena