Koordinační výbory NSRR

Koordinační výbory NSRR (KV) byly ustaveny jako pracovní a zároveň poradní orgán ŘKV pro řešení specifické problematiky v rámci daného cíle NSRR.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena