Koordinace

Národní orgán pro koordinaci (NOK) vytváří coby centrální koordinátor jednotný rámec implementačního prostředí pro řídící orgány v oblasti řízení, realizace, kontroly, monitorování a evaluace operačních programů. Zajišťuje také publicitu naplňování politiky hospodářské a sociální soudržnosti.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena