Pracovní skupina NOK

Národní orgán pro koordinaci v souladu s Národním strategickým referenčním rámcem zabezpečuje koordinaci mezi jednotlivými operačními programy a odpovídá za účinnou funkčnost této koordinace. Pracovní skupina NOK (PS NOK) slouží jako základní rámec koordinace na pracovní úrovni pro řídící orgány ve všech oblastech implementace.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena