Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Koordinace > Řídící a koordinační výbor

Řídící a koordinační výbor

Řídící a koordinační výbor (ŘKV) je mechanismem na národní úrovni pro zajištění nejširší koordinace za účasti nejen orgánů zapojených do implementace, ale také hospodářských a sociálních partnerů.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena