Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Monitorování > Monitorování finančního pokroku

Monitorování finančního pokroku

Finanční monitorování je především sledováním průběhu čerpání finančních prostředků na jednotlivé roky daného programového období, a to od úrovně projektů realizovaných v rámci jednotlivých programů až po úroveň Dohody o partnerství.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena