Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Monitorování > Monitorování finančního pokroku

Monitorování finančního pokroku

Finanční monitorování je především sledováním celého průběhu čerpání a efektivního využívání přidělených finančních prostředků na jednotlivé roky programového období 2007–2013, a to od úrovně projektů realizovaných v rámci jednotlivých operačních programů až po úroveň Národního strategického referenčního rámce.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena