Monitorování

Monitorování je nedílnou součástí jak programového, tak i projektového cyklu. Cílem monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci operačních programů, resp. projektů, a porovnávání získaných dat a informací s výchozím předpokládaným plánem. Monitorování je soustavnou činností, která probíhá během celého trvání operačního programu.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena