Monitorování

Monitorování je nedílnou součástí jak programového, tak i projektového cyklu. Cílem monitorování je průběžně zjišťovat pokrok v realizaci Dohody o partnerství, programů, resp. projektů, a porovnávat získaná data a informace s výchozím předpokládaným plánem. Monitorování je soustavnou činností, která probíhá během celého trvání programového období

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena