Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Monitorování > Monitorování horizontálních témat

Monitorování horizontálních témat

Horizontální témata jsou průřezové oblasti, které se prolínají všemi tématickými (odvětvovými neboli sektorovými) a regionálními operačními programy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena