Návrh finanční perspektivy na léta 2007—2013

Dne 10. února 2004 Evropská komise zveřejnila návrh finanční perspektivy na léta 2007—2013. Jedná se o jeden z klíčových dokumentů Evropské unie, který kromě finančních limitů odráží, a v tom spočívá jeho mimořádný význam, rovněž politické priority EU na dané časové období.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena