Evropské fondy v ČR > Programové období 2007-2013 > Ostatní > Ostatní > Informace k navrhované reformě politiky soudržnosti

Informace k navrhované reformě politiky soudržnosti

Evropská komise v Třetí zprávě o hospodářské a sociální soudržnosti představuje své nové vize o partnerství pro soudržnost v rozšířené Unii pro období 2007—2013, které navazují na téměř souběžně uveřejněný návrh finanční perspektivy pro toto období vymezující politice soudržnosti rozpočet ve výši 336 miliard euro.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena